Oprettet af: Laura Sofie Toftdahl
23.11.2017
DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

MEDIER 2017 - HVEM, HVOR

OG HVORDAN?

 

De sociale medier er blevet vores tro følgesvend i dagligdagen, og har fået en enorm betydning for, hvordan vi kommunikerer og interagerer med hinanden som mennesker anno 2017, hvor 3 ud af 4 danske internetbrugere tjekker ind på de sociale medier.

For os, som kommunikationsprofessionelle, har det også ændret spillereglerne gennem de sidste 10-15 år. Med de sociale medier har nye discipliner som fx social media marketing og influencer marketing set dagens lys, og vi må holde tungen lige i munden, for at følge den hurtige og pulserende udvikling på den sociale medie scene.

Slots- og Kulturstyrelsen har netop udgivet en rapport om danskernes brug af sociale medier i 2017 – hvad vi gør, hvordan vi agerer og hvor vi gør det. Og som kommunikatører er det selvsagt vigtigt, altid at være skarp på, hvor vores målgruppe bevæger sig hen, og hvilket medie der skyder raketfart som det næste. Det betyder nemlig en hel del i forhold til, hvordan vi skal arbejde og tilrettelægge den mest optimale kommunikationsindsats for vores kunder.

På Blach Bloggen har vi taget et kig på undersøgelsen, og serverer her fire vigtige pointer samt vores tanker på, hvad det betyder for vores færden og ageren som kommunikationsprofessionelle.

 

1. Din målgruppe er tilgængelig på de sociale medier – næsten uanset alder

Generelt er det svært at komme udenom, at internettet og de sociale medier har indtaget vores hverdag – andelen af samtlige danske internetbrugere mellem 16-89 år, der er aktive på de sociale medier, udgør i 2017 cirka 75 % - altså er 3 ud af 4 danske internetbrugere at finde på de sociale medier. Til sammenligning var andelen i 2014 på 67 % - en markant stigning.

De unge mellem 16-24 år indtager naturligt førstepladsen – her har 98 % en profil på et socialt medie. Men helt generelt tør vi godt sige, at danskerne er blevet et aktivt folkefærd på de sociale medier, hvor vi fx også kan se, at over halvdelen af danskerne mellem 55-64 år – hele 63 % - er at finde.

 

Hvis du arbejder med kommunikation, er det derfor altid aktuelt løbende at overveje, hvordan de sociale medier skal være en del af din kommunikationsindsats.

 

2. Facebook-brugere svinger oftere det virtuelle dankort
Som så mange gange før, er det i 2017 stadigvæk Facebook der løber med førstepladsen som det mest brugte sociale medie – hele 72 % bruger mediet dagligt, mens 66 % har brugt Facebook mindst én gang i løbet af en uge.
 
Mellem Snapchat og Instagram, som generelt anvendes af de yngre målgrupper, er der stort set dødt løb på andenpladsen - omkring hver fjerde internetbruger benytter hhv. Snapchat eller Instagram mindst én gang i løbet af en uge.


Derudover viser undersøgelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen, at der l
ader til at være en sammenhæng mellem, hvor ofte danskerne er på Facebook, og hvor ofte de køber varer på internettet – særligt film, musik, video, bøger, e-bøger, tidsskrifter og aviser.


Overordnet set tegner der sig et mønster som viser, at jo oftere en bruger er på Facebook, desto mere tilbøjelig er brugeren til at handle på internettet:
77 % af de brugere som anvender Facebook til daglig har i 2017 købt varer på internettet inden for de seneste tre måneder.

 

Mange virksomheder har de senere år taget springet ud på det sociale medie – og med god grund. Facebook har kort sagt udviklet sig til en online markedsplads med enormt kommercielt potentiale.

3. Vi er mere trofaste og vælger vores medier
I mange år har antallet af profiler på de sociale medier per person været stigende – nye medier har set dagens lys, og vi har oprettet profiler for at være med på beatet og ”det nye”. Men den udvikling ser ud til at være vendt i 2017, da andelen af danskere, der fokuserer på ét enkelt socialt medie, er steget. 
I 2016 benyttede 28 % af brugerne kun ét af de syv sociale medier, der indgår i undersøgelsen, i løbet af en uge. Denne andel er steget til 37 % i 2017. Samtidig falder andelen, der bruger to eller tre sociale medier.
 

Derfor skal vi som kommunikationsprofessionelle – i endnu højere grad end tidligere – være skarpe på, hvilke medier vores målgruppe vælger, når vi skal tilrettelægge vores kommunikationsindsats.

 

4. Fang kvinderne på Instagram og Facebook, og overvej Twitter, hvis din målgruppe er mænd


Hvis du arbejder med kommunikation giver det også ofte mening at se på, om din målgruppe er primært mænd eller kvinder – og her er der også forskelle at hente i deres brug at sociale medier. Fra 2016 til 2017 er forskellen på, hvor stor en andel af henholdsvis mænd og kvinder, der dagligt bruger de respektive sociale medier, nemlig også blevet større.


Instagram bliver et mere populært medie blandt kviner, hvor 57 % af de kvindelige brugere dagligt tjekker ind på Instagram, mens det kun gælder for kun 38 % af mændene. En forskel, som er øget fra 2016-2017. Vil du fange en kvindelig målgruppe, bør du overveje Instagram som en del af din kommunikationsstrategi. Samme tendens gør sig gældende på 
Facebook, som får lidt flere kvindelige brugere, mens andelen af mænd falder.

Det omvendte gør sig dog gældende blandt Twitters brugere, hvor mændene i 2017 er en smule mere overrepræsenteret, end de var i 2016. 

​​​


De anvendte illustrationer og data er hentet fra Slots- og Kulturstyrelsens undersøgelse. Læs hele undersøgelsen her.
 

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med sociale medier og med at skabe godt og relevant indhold? Så læs mere her, og kontakt til en uforpligtende snak.